Veelgestelde vragen

Hetkangewoon

Welke hypotheekvormen kan ik via hetkangewoon afsluiten?
Via de hetkangewoon adviseur is het mogelijk om alle soorten hypotheken af te sluiten. Via het hetkangewoon zelf kan alleen de annuïteitenhypotheek afgesloten worden.
Zorgt hetkangewoon alleen voor het afsluiten van de hypotheek of krijg ik ook tussentijds advies als bijvoorbeeld mijn rentevaste periode verloopt?
Door hetkangewoon wordt je ook tijdens de looptijd van je hypotheek geinformeerd over belangrijke zaken zoals het aflopen van de rentevaste periode. Daarnaast kunt je altijd met vragen bij hetkangewoon terecht.
Kan ik als ondernemer ook een hypotheek bij hetkangewoon afsluiten?
In de meeste gevallen is dit gewoon mogelijk. 100% zekerheid krijgt je via onze adviseurs en je kunt uitsluitend via de adviseur een hypotheek afsluiten.
Waar vind ik informatie over hypotheken?
Via 'aanbieders vergelijken' kun je de belangrijke hypotheekvoorwaarden inzien en kun je deze vergelijken met die van andere aanbieders.
Ik kom niet in aanmerking voor NHG. Kan ik ook een reguliere hypotheek bij jullie afsluiten?
Ja dit is uiteraard ook mogelijk.
Kan ik ook 's avonds of in het weekend een adviesgesprek voeren?
Via de afsprakenplanner kun je een afspraak maken op werkdagen van 9:00 tot 20:30 uur
Wat zijn mijn voordelen om via hetkangewoon mijn hypotheek af te sluiten?
Bij hetkangewoon kunt je kiezen of je uw hypotheek geheel zelfstandig wilt afsluiten of met advies. In beide gevallen is de hoogte van de advieskosten beduidend lager dan de advieskosten die veel andere bemiddelaars aanbieden. Hetkangewoon is onafhankelijk en heeft de keuze uit meerdere aanbieders. Als je je hypotheek afgesloten hebt blijft je persoonlijke dossier voor je online inzichtelijk zo lang de hypotheek loopt.
Waar vind ik de Algemene voorwaarden van hetkangewoon.nl?
Deze vind je onder onderaan op de hoofdpagina van de website.
Hoe maak ik een afspraak met een hetkangewoon adviseur?
Voor een afspraak klik je op de site op de button 'gratis intake' bij hetkangewoon advies.
Waarom zijn wij goedkoper dan andere bemiddelaars?
Hetkangewoon werkt veel goedkoper dan de bestaande banken en intermediairs. Wij hebben geen dure kantoren bijvoorbeeld. Daarnaast is onze automatisering nieuw opgezet ten dienste van jou en is onze werkwijze daardoor zeer efficiënt. Je kan hierbij denken aan de volledige automatisering van uw aanvraag waarbij alle stukken maar één keer te hoeven worden ingevoerd.
Kan ik ook een woning in het buitenland via hetkangewoon financieren?
Nee dit is helaas niet mogelijk. Je kan wel een extra hypotheek nemen op je eigen woning in Nederland als daar voldoende ruimte en mogelijkheden voor zijn. Met dat geld kan je dan vervolgens een tweede woning aankopen. Ook in het buitenland. De rente die je dan gaat betalen voor deze hypotheek is fiscaal niet aftrekbaar. De hypotheek wordt een lening in Box 3.
Wanneer moet ik hetkangewoon betalen?
Je betaalt hetkangewoon zodra jouw woning transporteert bij de notaris. De notaris zorgt ervoor dat de nota van hetkangewoon betaald wordt. Indien je, nadat je opdracht tot dienstverlening hebt gegeven en je tussentijds besluit om geen gebruik meer te maken van de diensten van hetkangewoon, zal hetkangewoon je op dat moment een nota sturen voor de advies- en/of bemiddelingskosten.
Vergelijk niet alleen de rente maar let ook op de voorwaarden!
Hoe meer je kan meefinancieren in de hypotheek, hoe minder eigen geld je hoeft te gebruiken om de woning te kopen. Uitgangspunt is bij nieuwbouw de totale koop-/aanneemsom inclusief bouwrente, meerwerk, afgekochte erfpachtcanon en bij een bestaande woning de marktwaarde (evt na verbouwing) die genoemd staat in het taxatierapport. Kijk bijvoorbeeld bij de keuze voor een nieuwbouwhypotheek dus niet alleen naar de laagste rente, maar let ook op de financieringsvoorwaarden van bijvoorbeeld meerwerk. Geldverstrekkers gaan hier verschillend mee om. Wellicht financiert de geldverstrekker met de laagste rente het meerwerk niet volledig mee in de hypotheek. Dat kan je veel geld besparen. Misschien heb je dat geld helemaal niet beschikbaar, of wilde je dat geld ergens anders aan uitgeven. Wees dus slim en maak, voordat je de hypotheekaanvraag doet, alvast een schatting van de kosten voor meerwerk. Bespreek dit ook met de makelaar en de hypotheekadviseur.

Uw voordeel

Moet het taxatierapport verplicht via een door hetkangewoon aangewezen makelaar of mag ik dat zelf kiezen?
Een taxatierapport is niet altijd verplicht (zie ook taxatie). Hetkangewoon geeft je het gemak om met enkele klikken een taxatierapport aan te vragen. Tevens gebeurt dit tegen een zeer laag tarief. Tarief voor een gevalideerd rapport: EUR 365,- (inclusief alle kosten en BTW). Je bent echter niet verplicht dit via hetkangewoon te doen.
Zorgt hetkangewoon alleen voor het afsluiten van de hypotheek of krijg ik ook tussentijds advies als bijvoorbeeld mijn rentevaste periode verloopt?
Door hetkangewoon wordt je ook tijdens de looptijd van je hypotheek geinformeerd over belangrijke zaken zoals het aflopen van de rentevaste periode. Daarnaast kunt je altijd met vragen bij hetkangewoon terecht.
Mag ik zelf de notaris voor het passeren van de hypotheekakte bepalen?
Je bent geheel vrij in het kiezen van de notaris.
Wat zijn mijn voordelen om via hetkangewoon mijn hypotheek af te sluiten?
Bij hetkangewoon kunt je kiezen of je uw hypotheek geheel zelfstandig wilt afsluiten of met advies. In beide gevallen is de hoogte van de advieskosten beduidend lager dan de advieskosten die veel andere bemiddelaars aanbieden. Hetkangewoon is onafhankelijk en heeft de keuze uit meerdere aanbieders. Als je je hypotheek afgesloten hebt blijft je persoonlijke dossier voor je online inzichtelijk zo lang de hypotheek loopt.

Starters

Wat is een hypotheek?
Bij een hypotheek leen je een bedrag voor de aankoop of verbouwing van uw woning. De geldverstrekker plaatst een inschrijving in het kadaster op uw huis dat zij het eerste recht heeft op de verkoopopbrengst van uw woning wanneer je niet aan uw verplichtingen zou voldoen. Dit laatste wordt ook wel hypothecaire inschrijving genoemd.
Waar vind ik informatie over hypotheken?
Via 'aanbieders vergelijken' kun je de belangrijke hypotheekvoorwaarden inzien en kun je deze vergelijken met die van andere aanbieders.
Wat is VON?
Vrij Op Naam: nieuwbouwwoningen worden 'vrij op naam' aangeboden. Dit betekent dat de verkopende partij de aan de verkoop gebonden kosten voor haar rekening neemt. Hiertoe behoren kosten als:
 • kadasterkosten voor de inschrijving van de koopakte;
 • notariskosten voor de opmaak van de leveringsakte;
 • makelaarskosten;
 • BTW of overdrachtsbelasting.
Hiertoe behoren bijvoorbeeld niet:
 • de kosten voor het afsluiten van een hypotheek, zoals de kosten van het hypotheekadvies en de notariskosten voor het opstellen en transporteren van de hypotheekakte.
Wat is KK / Kosten Koper?
Kosten Koper: Kosten koper (k.k.) betekent letterlijk: de kosten zijn voor de koper, met andere woorden de kosten voor de overdracht van de woning zijn voor rekening van de kopende partij. Voor kosten koper wordt ongeveer 6 tot 8 % van de koopprijs gerekend. Onder de kosten koper vallen kosten als:
 • overdrachtsbelasting 2%;
 • notariskosten voor de opmaak van de akte van levering;
 • kadasterkosten voor de inschrijving van de akte van levering (koopakte);
 • notariskosten voor de opmaak van de hypotheekakte;
 • kadasterkosten voor inschrijving hypotheekakte.
Naast bovengenoemde wettelijke kosten , komen er vaak nog meer kosten bij de aankoop van een woning kijken Strikt genomen vallen deze niet onder definitie, maar worden vaak toch tot de 'kosten koper' gerekend:
 • makelaarskosten;
 • bouwtechnische keuring;
 • taxatiekosten;
 • afsluitprovisie;
 • bankgarantie;
 • nationale Hypotheekgarantie;
 • bereidstellingsprovisie;
 • overbruggingskrediet;
 • afkoopsom erfpacht.
Wat is een bankgarantie?
Met een bankgarantie of garantiestelling verklaart de hypotheekverstrekker een bedrag te zullen voldoen als de koper zijn verplichtingen niet nakomt, terwijl het koopcontract al gesloten is tussen de aan- en verkopende partij en de ontbindende voorwaarden zijn verlopen. De hypotheekverstrekker staat dan garant voor 10% van de koopsom door middel van deze bankgarantie.
Wat zijn bruto maandlasten?
De bruto maandlasten zijn de maandlasten die je daadwerkelijk aan de hypotheekverstrekker betaalt. Het gaat hierbij dan om de rentelasten en aflossing en de eventuele premie voor een levensverzekering. Het verschil tussen netto en bruto maandlasten bestaat uit hypotheekrente die afgetrokken wordt van belastingen en het eigenwoningforfait dat in rekening wordt gebracht.
Wat zijn netto maanlasten?
De netto maandlasten zijn de bruto maandlasten verminderd met het belastingvoordeel (de belastingteruggave). Wanneer uw bruto lasten EUR 1.000,- per maand zijn en uw voorlopige teruggave in verband met de hypotheek is EUR 300,-, dan zijn de netto lasten EUR 700,-. Het verschil tussen netto en bruto maandlasten bestaat uit hypotheekrente die afgetrokken wordt van belastingen en het eigenwoningforfait dat in rekening wordt gebracht.
Wat is NHG?
Nationale Hypotheek Garantie: NHG is een garantie aangaande de terugbetaling van de hypotheek. Voor de geldverstrekker maar ook voor de consument. Bij een hypotheek met NHG heeft uw hypotheekverstrekker iets minder risico's. Daarom betaal je met NHG minder rente voor de hypotheek. Als sprake is van relatiebeëindiging, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of het overlijden van uw partner en verkoop is aantoonbaar de enige oplossing, dan is NHG het vangnet waar je op kunt vertrouwen. NHG is er altijd voor mensen die in deze omstandigheden een aanspraak op NHG doen om een eventuele restschuld kwijt te laten schelden. Het is belangrijk dat u, voordat je jouw woning in de verkoop zet, er op let dat je voldoet aan alle voorwaarden die hiervoor gesteld zijn! NHG kijkt hiernaar op het moment dat zij een verliesdeclaratie van uw hypotheekverstrekker krijgen en moeten beoordelen of je voor kwijtschelding in aanmerking komt. In ieder geval moet dan aangetoond worden dat je er alles aan hebt gedaan om de restschuld te beperken. NHG is mogelijk voor woningen die niet duurder zijn dan de NHG-grens.
Wat is NIBUD?
Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) is een onafhankelijke stichting die informeert en adviseert over de financiën van huishoudens. De medewerkers van het Nibud zijn specialisten in micro-economie, schuldhulpverlening, financieel gedrag, fiscale wetgeving, financiële opvoeding en communicatie. Het NIBUD stelt jaarlijks oa de maximale financieringslastentabellen op. Dit zijn tabellen waaruit kan worden berekend wat iemand mag lenen bij een bepaald inkomen en bij verschillende rentepercentages. Deze tabellen worden door alle partijen in de financiële dienstverlening verplicht gehanteerd.
Wat is een optie?
Je kan aan de verkopende partij een optie op een woning vragen. Als de verkoper de optie honoreert verklaart hij dat hij gedurende een bepaalde periode het huis alleen aan jouw te koop aanbiedt. Gedurende deze periode mag hij het huis niet aan iemand anders verkopen. De verkoper kan voorwaarden stellen waaronder de optie gehonoreerd kan worden en is niet verplicht een optie te verlenen als je daar om vraagt.
Wat is een Starterslening?
De Starterslening is een lening die beschikbaar gesteld wordt door de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) om het verschil tussen de benodigde hypotheek en de maximaal mogelijke lening voor die starter te overbruggen. Deze is in elk geval de eerste drie jaar renteloos en aflossingsvrij. Na die periode wordt opnieuw de financiële situatie bekeken en wordt besloten of er al dan niet rente kan worden berekend en er eventueel kan worden afgelost. Deze hypotheek is in een beperkt aantal gemeenten te verkrijgen en kan alleen afgesloten worden in combinatie met een hypotheek op NHG-normen. De voorwaarden voor een Starterslening en de deelnemende gemeenten, vind je op de site van de SVn.
Wat is Loan To Income (LTI)?
Dit is de verhouding tussen uw woonlasten en uw inkomen.
Wat is Loan To Value (LTV)?
Dit is de verhouding tussen de waarde van de woning en de lening.
Wat is een annuïteitenhypotheek?
Een annuïteit is een ander woord voor 'vast bedrag'. Bij een annuïteitenhypotheek betaal je iedere maand een vast bedrag (afgezien van eventuele rentewijzigingen). Dit bedrag bestaat uit twee delen. Het ene deel is de rente die je moet betalen over de lening. Het andere deel, de aflossing, wordt gebruikt om de lening terug te betalen. Hoewel je altijd hetzelfde maandbedrag betaalt, verandert geleidelijk de verdeling van dit bedrag over rente en aflossing. In het begin bestaat het grootste deel uit rente en een klein deel uit aflossing. Naarmate de looptijd vordert, wordt een steeds groter deel van dit maandbedrag gebruikt voor aflossing en dus een kleiner deel voor rentebetalingen. Het bedrag dat je geleend hebt wordt steeds lager, omdat je stapje voor stapje het geleende geld terugbetaalt. Hoewel je bij een annuïteitenhypotheek iedere maand hetzelfde bedrag betaalt, bent je in de praktijk iedere maand een beetje duurder uit. Alleen de rente is namelijk aftrekbaar van de belasting. Het belastingvoordeel wordt gaandeweg steeds kleiner, omdat je steeds minder rente betaald.
Wat is een lineaire hypotheek?
De lineaire hypotheek is de gemakkelijkste hypotheekvorm om te begrijpen. Je lost elke maand eenzelfde gedeelte af. Door uw hypotheek lineair af te lossen, ga je elke maand minder rente betalen. Omdat je sneller aflost dan bij bijvoorbeeld een annuïteitenhypotheek betaal je over de totale looptijd van de lening minder rente. Echter uw maandlast is aan het begin van de hypotheek hoger dan bij een annuïteitenhypotheek doordat je in het begin meer rente betaald.
Wat is een aflossingsvrije hypotheek?
Bij een aflossingsvrije hypotheek los je gedurende de looptijd niets af op uw hypotheek. Aan het einde van de looptijd zult je derhalve de lening in één keer af moeten lossen of deze over moeten sluiten tegen de dan geldende voorwaarden. Je hebt daarnaast echter wel de mogelijkheid zelf aflossingen te doen. Meestal kun je 10% per jaar boetevrij aflossen op de lening. De voorwaarden kunnen per geldverstrekker verschillen. Eenmaal gedane aflossingen kunnen niet meer worden opgenomen. Deze lening kan alleen nog onder bepaalde voorwaarden worden verstrekt.

Nieuwbouw

Wat is bouwrente?
Bij de bouw van een nieuwbouwwoning betaal je bouwrente aan de bouwer van de woning, de aannemer. Deze rente kan bestaan uit de financieringsvergoeding (zie bouwrente voor tekenen koop-/aanneemovereenkomst) en de uitstelrente (zie bouwrente na tekenen koop-/aanneemovereenkomst).
Wat zijn bouwtermijnen?
Bouwtermijnen zijn van tevoren vastgestelde delen van de koop-/aanneemsom van een nieuwbouwwoning (incl grond indien van toepassing) die door de koper worden betaald aan de aannemer.
Wat zijn stichtingskosten?
Stichtingskosten zijn alle kosten die gemaakt worden voor het ontwerpen bouwen en verkopen van een nieuwbouwwoning. Dit staat dus voor de kosten voor het kavel, de aanneemsom, het meerwerk en dergelijke.
Wat is meerwerk?
Met meerwerk worden de aanpassingen aan een nieuwbouwwoning bedoeld die niet standaard zijn inbegrepen in de koop-/aanneemsom. Het kan hier gaan om kleine dingen zoals extra stopcontacten, maar ook bijvoorbeeld een luxe keuken, een dakkapel of een uitbouw.
Wat is minderwerk?
Met minderwerk worden aanpassingen bedoeld die 'minder werk' opleveren dan normaal gesproken het geval is. Het kan hier dan bijvoorbeeld gaan om een keuken die niet geplaatst wordt, terwijl dat normaal gesproken wel geplaatst zou worden tijdens de bouw door de aannemer. Normaal gesproken kan het zijn dat die keuken in de prijs inbegrepen is.
Wat is casco oplevering?
Casco oplevering houdt in dat de woning opgeleverd wordt zonder binnenafwerkingen. De woning kan dan naar eigen inzicht worden afgebouwd en ingericht. Onder casco wordt soms het achterwege laten van de badkamerinrichting of de keuken verstaan. Dan zijn de noodzakelijke leidingen al wel gelegd. In andere gevallen gaat men nog verder en worden alle afwerkingen inclusief alle niet dragende binnenwanden achterwege gelaten.
Wat is een koop-/aanneemovereenkomst?
Als je een nieuwbouwwoning koopt sluit je met de verkopende partij een koop-/aanneemovereenkomst. In deze overeenkomst staat exact omschreven wat de rechten en plichten voor beide partijen zijn. Onder anderen is geregeld dat het kavel aan jou geleverd moet worden en de aannemer verplicht is om de woning te bouwen en op te leveren conform de aannemingsovereenkomst. Je hebt de plicht om de vervallen bouwtermijnen te voldoen. In sommige gevallen is er sprake van een separate koopovereenkomst en een separate aanneemovereenkomst. Veelal heb je dan de koopovereenkomst met de eigenaar van het kavel en de aanneemovereenkomst met de aannemer van uw woning. Deze overeenkomsten zijn dan onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Wat is een bouwdepot?
Een bouwdepot is een rekening bij een bank, waar geleend geld (hypotheek) voor een nieuwbouwwoning of verbouwing van een bestaande woning op wordt gestort en waarmee in termijnen, nadat je akkoord bent gegaan met de factuur, de aannemer wordt betaald. De geldverstrekker wil immers de controle dat het geld daadwerkelijk wordt gebruikt om de woning te (ver)bouwen.
Kan meerwerk meegefinancierd worden?
De kosten voor meerwerk komen boven op de koop-/aanneemsom (het bedrag waarvoor de projectontwikkelaar de grond en nieuwbouwhuis verkoopt). Je kunt kosten voor meerwerk meestal meefinancieren in de hypotheek. Er zijn verschillen per geldverstrekker. De hypotheek voor een nieuwbouwwoning wordt uitbetaald in termijnen, vanuit een bouwdepot. Als je meerwerk meefinanciert, worden de kosten hiervoor ook in dit bouwdepot opgenomen. Van daaruit betaal je de facturen van de aannemer en de leveranciers.
Wat is VON?
Vrij Op Naam: nieuwbouwwoningen worden 'vrij op naam' aangeboden. Dit betekent dat de verkopende partij de aan de verkoop gebonden kosten voor haar rekening neemt. Hiertoe behoren kosten als:
 • kadasterkosten voor de inschrijving van de koopakte;
 • notariskosten voor de opmaak van de leveringsakte;
 • makelaarskosten;
 • BTW of overdrachtsbelasting.
Hiertoe behoren bijvoorbeeld niet:
 • de kosten voor het afsluiten van een hypotheek, zoals de kosten van het hypotheekadvies en de notariskosten voor het opstellen en transporteren van de hypotheekakte.
Wat is renteverlies tijdens de bouw?
Staat het geld voor de nieuwbouw van uw woning na het passeren van de hypotheekakte op een rekening die speciaal daarvoor is geopend? Dan heb je een nieuwbouwdepot. De rente over het bouwdepot betaal je aan de geldverstrekker. De rente die je betaalt over het nieuwbouwdepot moet je verminderen met de rente die je hierover ontvangt. Het bedrag dat overblijft is aftrekbaar.
Heb ik bij een nieuwbouwwoning ook een taxatie nodig?
Meestal is bij nieuwbouw geen taxatie vereist. Echter, in sommige situaties is een taxatie wel vereist zoals bij zelfbouw en bij dure nieuwbouwwoningen.
Wat is bouwrente voor tekenen koop-/aanneemovereenkomst (financieringsvergoeding)?
Deze bouwrente is de rente die betrekking heeft op de periode voor het ondertekenen van de koopakte. Deze rente is vaak opgenomen in de koop-/aannemingsovereenkomst en maakt onderdeel uit van de koopsom. In de koopsom opgenomen rente is niet aftrekbaar van de belasting. Deze bouwrente is wel mee te financieren in de hypotheek.
Wat is bouwrente na tekenen koop-/aanneemovereenkomst (uitstelrente)?
Uitstelrente wordt betaald over de periode tussen het sluiten van de koop-/aanneemovereenkomst en het moment dat je daadwerkelijk eigenaar wordt van de woning (transport bij de notaris). Deze bouwrente bestaat uit rente over vervallen bouwtermijnen omdat al gestart is met de bouw voordat je eigenaar bent geworden. Deze rente is als eenmalige kosten aftrekbaar van de belasting. Deze bouwrente kunt je meefinancieren in de hypotheek. Echter, de rente daarover is niet aftrekbaar van de belasting.
EUR 27.000 extra financieringsruimte bij verschillende geldverstrekkers voor een 0-op-de-meter-woning
Dit is een extra financieringsmogelijkheid boven de maximale Loan To Income als uw woning bij een genormaliseerd gebruik geen energiekosten heeft. De verkoper moet de energieprestatie van de woning minimaal 10 jaar garanderen.
EUR 9.000 extra financieringsruimte bij verschillende geldverstrekkers voor een nieuwbouwwoning
Dit is een extra financieringsmogelijkheid boven de maximale Loan To Income als uw woning een Energie Prestatie Coëfficiënt lager dan 0,6 heeft. Bij iedere woning die gebouwd is vanaf 2015 is dit het geval.
Wanneer heb je een omgevingsvergunning nodig en welke vergunning?
Niet altijd eenvoudig maar wel heel belangrijk. Als je gaat bouwen of verbouwen treedt de bouwregelgeving in gang. Als je in en rond het huis wil bouwen of verbouwen is er sinds 1 oktober 2010 nog maar een vergunning nodig de: de omgevingsvergunning. Deze is aan te vragen via het omgevingsloket. Let op in veel gevallen dient deze b.v. bij nieuwbouwprojecten onherroepelijk te zijn.

Hypotheekrente

Als ik bij het afsluiten een lage rente betaal dan zal ik bij het verlengen tussentijds zeker wel een hoge rente moeten betalen?
Als je tussentijds uw hypotheek wilt verlengen is het tarief afhankelijk van de dan geldende tarieven van de geldverstrekkers. Als je tussentijds een hypotheek wil oversluiten is het mogelijk dat je boeterente moet betalen. Dit is afhankelijk van de rentestanden. Deze boeterente is fiscaal aftrekbaar in de aangifte inkomstenbelasting.
Wat is rente?
Rente zijn de kosten voor het lenen van geld.
Welke rentelooptijden kan ik via hetkangewoon afsluiten?
Dit is afhankelijk van de geldverstrekker. Vaak loopt de bandbreedte van 1 jaar rentevast tot 30 jaar rentevast.
Wat is renteverlies tijdens de bouw?
Staat het geld voor de nieuwbouw van uw woning na het passeren van de hypotheekakte op een rekening die speciaal daarvoor is geopend? Dan heb je een nieuwbouwdepot. De rente over het bouwdepot betaal je aan de geldverstrekker. De rente die je betaalt over het nieuwbouwdepot moet je verminderen met de rente die je hierover ontvangt. Het bedrag dat overblijft is aftrekbaar.
Wat is een rentevaste periode?
Indien je voor een vaste (niet-variabele) hypotheekrente kiest, moet er ook een keuze gemaakt worden voor de periode waarin de rente vast blijft staan, dit wordt ook wel de rentevaste periode genoemd. Je kan de rente variërend van 1 tot 30 jaar vastzetten, waarbij meestal geldt dat hoe langer je de rente vastzet, des te hoger de betaalde rente is. Daarentegen heb je wel voor langere tijd de zekerheid dat de maandlasten hetzelfde blijven.
Wat is rentebedenktijd?
Bij het afsluiten van een hypotheek kun je kiezen voor een rentebedenktijd. Dit is een periode, aan het begin of aan het einde van uw rentevaste periode, waarin je de kans hebt om een (nieuwe) rentevaste periode te kiezen, zonder dat daaraan kosten verbonden zijn. Hetgeen interessant is als de hypotheekrente stijgt. De rentebedenktijd biedt je dus de mogelijkheid om zelf te bepalen wanneer een nieuwe rentevaste periode ingaat.
Wat is rentemiddeling?
Dat is wanneer je tijdens de rentevaste periode zonder boete de rente die je nu betaalt gemiddeld genomen met actuele rente. Er wordt geen boete betaald maar je krijgt een opslag op de rente. Je kan hierdoor van lagere maandlasten genieten.

Acceptatie van de hypotheek

Ik heb niet de Nederlandse nationaliteit, kan ik dan wel een hypotheek afsluiten?
Dit is afhankelijk van de geldverstrekker.
Heb ik bij een nieuwbouwwoning ook een taxatie nodig?
Meestal is bij nieuwbouw geen taxatie vereist. Echter, in sommige situaties is een taxatie wel vereist zoals bij zelfbouw en bij dure nieuwbouwwoningen.
Moet het taxatierapport verplicht via een door hetkangewoon aangewezen makelaar of mag ik dat zelf kiezen?
Een taxatierapport is niet altijd verplicht (zie ook taxatie). Hetkangewoon geeft je het gemak om met enkele klikken een taxatierapport aan te vragen. Tevens gebeurt dit tegen een zeer laag tarief. Tarief voor een gevalideerd rapport: EUR 365,- (inclusief alle kosten en BTW). Je bent echter niet verplicht dit via hetkangewoon te doen.
Ik heb geen vast dienstverband, kan ik dan wel een hypotheek afsluiten?
In de meeste gevallen is dit gewoon mogelijk. 100% zekerheid krijgt je via onze adviseurs en je kan uitsluitend via de adviseur een hypotheek afsluiten.
Wanneer ben ik verplicht een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten?
Je bent verplicht een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten als je een hypothecaire lening afsluit voor een bedrag dat groter is dan 80% van de waarde van de woning. In dit geval ben je minimaal verplicht het verschil te verzekeren. Daarnaast kan het verstandig zijn een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten als dit blijkt uit het klantprofiel. De adviseur zal dit met je bespreken. In sommige gevallen stelt een geldverstrekker geen eis voor het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering.
Wat is de offertelooptijd?
De offertelooptijd is de totale geldigheid van de offerte. Binnen deze termijn dient de hypotheek te passeren bij de notaris. Consequenties kunnen er zijn als je de offerte hebt geaccepteerd (eerste termijn in de offerte). Het is afhankelijk van de geldverstrekker en van de aanbieding wat dan deze consequenties zijn. Soms wordt vermeld dat bij het vervallen van de offerte er kosten in rekening worden gebracht. Bij andere aanbiedingen geldt dit niet. Consequentie zijn ook afhankelijk van de marktrente op dat moment tov de rente genoemd in de offerte. Wat de consequenties ook zijn dit wordt altijd in de offerte vermeld. Ook wordt dit door de adviseur vermeld zodat je een juiste beslissing kunt nemen.
Kan ik de rente-aanbieding verlengen?
Dat ligt aan de voorwaarden van de geldverstrekker en de hypotheek die je kiest. Vaak bieden budget- of basis varianten hierin minder mogelijkheden.
Wanneer is een taxatie vereist?
Meestal is bij nieuwbouw geen taxatie vereist. Echter, in sommige situaties is een taxatie wel vereist zoals bij zelfbouw en bij dure nieuwbouwwoningen. Bij bestaande bouw is in beginsel altijd een taxatie vereist. Echter, als je slechts een klein deel financiert voor de aankoop van een bestaande woning, bv 50%, kan een officieel document waaruit de WOZ waarde blijkt ook voldoende zijn. Deze grenzen kunnen per geldverstrekker verschillen.
EUR 27.000 extra financieringsruimte bij verschillende geldverstrekkers voor een 0-op-de-meter-woning
Dit is een extra financieringsmogelijkheid boven de maximale Loan To Income als uw woning bij een genormaliseerd gebruik geen energiekosten heeft. De verkoper moet de energieprestatie van de woning minimaal 10 jaar garanderen.
EUR 9.000 extra financieringsruimte bij verschillende geldverstrekkers voor een nieuwbouwwoning
Dit is een extra financieringsmogelijkheid boven de maximale Loan To Income als uw woning een Energie Prestatie Coëfficiënt lager dan 0,6 heeft. Bij iedere woning die gebouwd is vanaf 2015 is dit het geval.
zzp'ers en zelfstandigen?
Als je zelfstandig ondernemer bent is het vaak lastiger om een hypotheek af te sluiten omdat het verband houdt met uw persoonlijke situatie. Er zijn wel nieuwe partijen die zich hier op willen gaan richten. Onze adviseurs kunnen je verder helpen.
NHG-grens
De maximale hypotheeksom inclusief kosten voor aankoop waarbij u nog in aanmerking komt om met Nationale Hypotheek Garantie te financieren zijn als volgt:
 • Vanaf 1 juli 2014: EUR 265.000
 • Vanaf 1 juli 2015: EUR 245.000
Kan ik de verbouwingskosten van mijn bestaande woning meenemen in de hypotheek?
Als je een bestaande woning gaat verbouwen zal er een bouwdepot bij de geldverstrekker worden geopend. Dit is een rekening bij een bank, waar geleend geld (hypotheek) voor de verbouwing van een bestaande woning op wordt gestort en waarmee in termijnen, nadat je akkoord bent gegaan met de factuur, de aannemer wordt betaald. De geldverstrekker wil immers de controle dat het geld daadwerkelijk wordt gebruikt om de woning te verbouwen. Deze verbouwingskosten kun je meefinancieren in de hypotheek voor zover deze verbouwingskosten een waardevermeerdering opleveren voor de woning. Voorbeeld: als je voor EUR 10.000,- laat verbouwen en de waardevermeerdering is EUR 5.000,-, dan zal over dit deel de hypotheek worden berekend en de rest betaal je met eigen geld.
Wat is een rente-aanbieding?
Als je een hypotheek aanvraagt ontvangt je eerst een rente-aanbieding. Met deze rente-aanbieding ben he gedurende een bepaalde periode (2/3 weken, afhankelijk van de geldverstrekker) verzekerd van de aangeboden rente. In de rente-aanbieding staat ook een overzicht van documenten die nodig zijn voor de acceptatie van de hypotheek. Nadat deze rente-aanbieding door jou is getekend en is teruggestuurd, begint het acceptatieproces. Je levert de vereiste documenten aan voordat je de hypotheekofferte krijgt. Na beoordeling van deze documenten en als de beoordeling positief is, krijg je een hypotheekofferte zonder voorbehouden. Als deze hypotheekofferte wordt getekend kun je naar de notaris voor het passeren van de hypotheekakte.

Fiscaal

Welke kosten ten aanzien van de aankoop van een woning zijn fiscaal aftrekbaar?
De volgende kosten ten aanzien van de aankoop van een woning zijn aftrekbaar:
 • kosten van de hypotheekakte bij de notaris incl. kosten kadastrale rechten en btw;
 • bereidstellingsprovisie;
 • taxatiekosten ter verkrijging van de lening;
 • adviesvergoeding;
 • Nationale Hypotheek Garantie;
 • bouwrente na periode afsluiten van de voorlopige koopovereenkomst (nieuwbouw);
 • nieuwbouwdepot of verbouwingsdepot (onder voorwaarden);
 • rente eigenwoningschuld;
 • periodieke betaling erfpacht.
De volgende kosten ten aanzien van de aankoop van de woning zijn niet aftrekbaar:
 • overdrachtsbelasting (bestaande bouw);
 • kosten van de overdrachtsakte door de notaris incl. kadastrale rechten en btw;
 • omzetbelasting (nieuwbouw);
 • makelaarskosten;
 • bouwrente alleen periode voor het afsluiten van de voorlopige koop-/aanneemovereenkomst bij nieuwbouw. Dit bedrag wordt meegenomen in de koopsom. (zie bouwrente);
 • verbouwing en onderhoudskosten;
 • overnamekosten voor roerende goederen;
 • afkoopsom erfpacht. Dit bedrag wordt (meestal) meegenomen in de koopsom.
Wat is bouwrente voor tekenen koop-/aanneemovereenkomst (financieringsvergoeding)?
Deze bouwrente is de rente die betrekking heeft op de periode voor het ondertekenen van de koopakte. Deze rente is vaak opgenomen in de koop-/aannemingsovereenkomst en maakt onderdeel uit van de koopsom. In de koopsom opgenomen rente is niet aftrekbaar van de belasting. Deze bouwrente is wel mee te financieren in de hypotheek.
Wat is bouwrente na tekenen koop-/aanneemovereenkomst (uitstelrente)?
Uitstelrente wordt betaald over de periode tussen het sluiten van de koop-/aanneemovereenkomst en het moment dat je daadwerkelijk eigenaar wordt van de woning (transport bij de notaris). Deze bouwrente bestaat uit rente over vervallen bouwtermijnen omdat al gestart is met de bouw voordat je eigenaar bent geworden. Deze rente is als eenmalige kosten aftrekbaar van de belasting. Deze bouwrente kunt je meefinancieren in de hypotheek. Echter, de rente daarover is niet aftrekbaar van de belasting.
Wat is het eigenwoningforfait?
Het eigenwoningforfait is een bijtelling op het inkomen en geldt alleen voor de eigen woning die als hoofdverblijf dient. Achtergrond hiervan is dat het woongenot zonder betaling van huur door de regering beschouwd wordt als een soort inkomen in natura. Het eigenwoningforfait wordt bepaald door een percentage te nemen van de WOZ-waarde van een woning. Om aflossen op hypotheken te bevorderen vervalt de bijtelling op het inkomen als je een zeer kleine of geen hypotheek hebt.
Wat is de bijleenregeling?
Als je de koopprijs voor de nieuwe woning volledig leent en de overwaarde (verkoopwinst) van de oude woning niet gebruikt voor de financiering van de nieuwe woning zul je over een deel van de nieuwe hypotheek geen hypotheekrenteaftrek meer hebben. De bedoeling van de overheid is dus dat je de verkoopwinst van een vorige woning gebruikt om een nieuwe woning te kopen. Deze zogenaamde bijleenregeling geldt zowel voor nieuwbouw als bij het kopen van een andere bestaande woning. Deze overwaarde (verkoopwinst) noemen we eigen woningreserve.
Wat is de voorlopige teruggave?
Wanneer je een eigen woning koopt en daarvoor een hypotheek afsluit ga je hypotheekrente betalen. Je kunt de hypotheekrente aftrekken van het belastbare inkomen waardoor je minder belasting betaald (en in de praktijk dus rente terug krijgt). Dit kan in één keer, bij de jaarlijkse belastingaangifte, maar het is ook mogelijk om het als voorschot eerder uit te laten keren. Dat kan met de voorlopige teruggaaf die bij de Belastingdienst aangevraagd kan worden. Bij de jaarlijkse aangifte wordt de ontvangen teruggave dan verrekend met het te ontvangen of te betalen bedrag. In de voorlopige teruggave dient niet alleen rekening gehouden te worden met hypotheekrente, maar met alle inkomsten en aftrekposten die niet via de loonheffing verrekend worden.
Wat is overdrachtsbelasting?
Overdrachtsbelasting is een belasting die wordt geheven over de koopprijs van de (bestaande)woning. Deze belasting wordt bij transport door de notaris verrekend met de Belastingdienst.
Wat is OZB?
De Onroerend Zaak Belasting (OZB) is een belasting die aan de gemeente wordt betaald op basis van de WOZ-waarde van de woning. Deze belasting wordt over het algemeen betaald door de eigenaar van de woning.
Wat is de eenmalige schenkingsvrijstelling bij de aankoop van een woning?
In 2016 zijn de schenkingsvrijstellingen van ouders aan kinderen als volgt:
 • Algemene jaarlijkse vrijstelling van EUR 5.304;
 • Eenmalige vrijstelling aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar oud van EUR 25.449;
 • Aanvullende eenmalige vrijstelling aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar oud van EUR 27.570 voor de financiering van een eigen woning of dure studie;
  • Bij hogere schenkingen dient u schenkbelasting te betalen. De bedragen worden jaarlijks door de belastingdienst vastgesteld.
Hoe bewijs ik dat ik bij een verbouwing de rente mag aftrekken?
Als je gaat verbouwen is het erg belangrijk om alle nota's en/of bonnen van de aannemer of bouwmarkt goed te bewaren. Je kunt daarmee aantonen dat je, als je een deel van de hypotheek daarvoor hebt gebruikt, de hypotheekrente mag aftrekken. De Belastingdienst kan hier om vragen als uw aangifte gecontroleerd wordt.

Juridisch

Wat is de acceptatietermijn van de offerte?
De acceptatietermijn is de eerste termijn die wordt genoemd in de rente-aanbieding. Binnen deze termijn dient de rente-aanbieding getekend te worden. Daarna heb je de tijd om de overige stukken aan te leveren tot passeren. Dit is de tweede termijn die in de rente-aanbieding wordt genoemd
Wat is een ontbindende voorwaarde?
Een ontbindende voorwaarde is een voorwaarden in een koop-/aanneemovereenkomst voor de aankoop van een woning waardoor de koopovereenkomst alsnog ontbonden kan worden. Wanneer dan niet voldaan wordt aan de voorwaarde zal de koopovereenkomst ontbonden worden zonder dat een vergoeding verschuldigd is.
Wat is een financieringsvoorbehoud?
Het al dan niet kunnen rondkrijgen van de financiering door de koper is een veel gebruikte ontbindende voorwaarde in de koop-aanneemovereenkomst. (zie ontbindende voorwaarde)
Wat is erfpacht?
Meestal koop je een kavel en een woning. Wanneer je een woning koopt met een recht om op het bijhorende kavel te wonen en te leven, maar het kavel komt niet in uw bezit, dan is er sprake van erfpacht. Hiervoor betaalt je een canon (zie canon).
Wat is de maximale financiering (LTI/LTV)?
Het maximaal te verkrijgen hypotheekbedrag wordt op twee manieren getoetst. Op basis van het inkomen (Loan To Income) en op basis van de marktwaarde van de woning (Loan To Value). Loan To Income is de de verhouding tussen uw woonlasten en uw inkomen. Loan te Value is de verhouding tussen de waarde van de woning en de financiering. De overheid heeft voor beide toetsingscriteria normen gesteld.
Wat is een appartementsrecht?
Wanneer je een appartement koopt, dan krijgt je het recht op een appartement; het zogenaamde appartementsrecht. Een deel van het gebouw. Samen met alle andere eigenaren wordt je eigenaar van het betreffende appartementencomplex met toebehoren. Veelal word je meteen eigenaar van verschillende appartementsrechten zoals van het appartement maar ook van een berging en een parkeerplaats en krijg je een aandeel in gemeenschappelijke ruimten. Iedere appartementseigenaar betaalt een deel van de gemeenschappelijke (onderhouds)kosten aan de VvE.
Wetswijzigingen en financieringsnormen:
Er zijn veel wetswijzigingen die invloed hebben op de financieringsmogelijkheden bij het kopen van een woning. De belangrijkste worden bijgehouden op www.rijksoverheid.nl.
Wat is een transportakte?
Officieel document dat door de notaris wordt opgemaakt en waarmee het eigendom van een huis officieel wordt overgedragen aan een nieuwe eigenaar. De transportakte wordt ook wel overdrachtsakte genoemd.

Algemeen

Kan ik ook andere producten dan een hypotheek, taxatie of overlijdensrisico afsluiten?
Nee dit is niet mogelijk. Wij willen ons nadrukkelijk beperken tot producten die direct betrokken zijn bij de hypotheekverstrekking. Op deze wijze werken wij transparant en zitten er geen verborgen kosten in bijproducten.
Ben ik mijn kosten ook kwijt als de aankoop niet doorgaat?
Indien wij van je na het eerste verblijvende gesprek een opdracht tot dienstverlening hebben ontvangen gaan wij het hypotheekadvies met je opstellen. Indien je na het advies besluit de aankoop niet door te laten gaan ben je ons de advieskosten verschuldigd. Als wij naast het advies ook al een rente-aanbieding voor je aangevraagd hebben bij de geldverstrekker ben je ons de advieskosten en de bemiddelingskosten verschuldigd. De tarieven kun je via onze site berekenen.
Wat is canon?
De vergoeding die je voor het gebruik jaarlijks of in termijnen dient te betalen aan de eigenaar van het kavel, meestal de gemeente, wordt erfpachtcanon genoemd. De canon die je betaalt omdat uw eigen woning op grond staat die niet uw eigendom is, zijn aftrekbaar als kosten voor de eigen woning. Soms zijn er mogelijkheden om erfpacht af te kopen of voor de te betalen canon een termijn te kiezen voor het vastzetten van deze canon. Dit is afhankelijk van de voorwaarden van de eigenaar van de grond en staan vermeld in een erfpachtovereenkomst.
Wat is een koopovereenkomst?
Een koopovereenkomst wordt gesloten bij de koop van een bestaande woning of bij de koop van een bouwkavel. Om de nieuwe eigenaar van een bestaande woning of een bouwkavel te worden sluit je een koopovereenkomst met de eigenaar. In de koopovereenkomst wordt er vastgelegd voor welke prijs, onder welke voorwaarden en op welk tijdstip je de nieuwe eigenaar van de woning wordt. Beide partijen dienen zich conform wetgeving aan deze overeenkomst te houden.
Wat is VvE?
Bij wet is bepaald dat er altijd een Vereniging van Eigenaren (VvE) opgericht moet worden bij verkoop van een in appartementen gesplitst pand. De eigenaren worden automatisch lid van die VvE. De VvE heeft de collectieve verantwoordelijkheid voor het gebouw en de gemeenschappelijke onderdelen zoals de lift / het trappenhuis, het dak en de cv-installatie. Een VvE heeft net als andere verenigingen een ledenvergadering en een bestuur. Tijdens de ledenvergadering, die meestal één keer per jaar plaatsvindt, nemen de leden besluiten over het beheer van het pand. Het bestuur regelt de dagelijkse gang van zaken zoals kleine reparaties, het toezien op onderhoudswerkzaamheden en het financieel beheer. Deze werkzaamheden kunnen ook worden uitbesteed.
Wat is een kavel?
Dit is een stuk grond dat je koopt waarop je een woning kan laten bouwen / gebouwd wordt.
Wat houdt duurzaam bouwen in?
De term duurzaam wordt op verschillende manieren gebruikt. En onder duurzaam wordt een heleboel verstaan zoals: voorkomen van afval, vermijden van gebruik milieu-onvriendelijke stoffen, besparing van energie tijdens de bouw, besparing van energie bij gebruik, gebruik hernieuwbare grondstoffen, veiligheid, gezondheid. Wanneer u een woning koopt die als duurzaam aangemerkt wordt heeft dat alleen invloed op uw hypotheek als:
 • de woning 0-op de meter is;
 • de woning een EPC<0,6 heeft.
Wijzigingen regels NIBUD:
Vanaf januari 2015 zijn de financieringslastpercentages voor hypotheken gemiddeld genomen lager dan in 2014. Voor inkomens tot 28.000 euro liggen de percentages 3 tot 6,5 procentpunt lager. Voor de inkomens daarboven liggen de percentages ongeveer 0,5 tot 3 procentpunt lager. Dit blijkt uit de Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet die het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft gepubliceerd met daarin de tabellen met financieringslastpercentages die het Nibud heeft opgesteld. De financieringslastpercentages geven weer welk deel van het inkomen er maximaal aan hypotheeklasten kan worden besteed. Hypotheekverstrekkers zijn bij wet verplicht deze percentages als basis te nemen bij het berekenen van hypotheken. Voor de actuele cijfers zie ook http://www.nibud.nl/beroepsmatig/woonlasten-koopwoning/
Nieuwe spelers op de hypotheekmarkt:
Je ziet dat naast de banken en verzekeraars nu ook steeds meer pensioenfondsen geld gaan inzetten om hypotheken te verstrekken.
Wat is overwaarde c.q. eigen woning reserve?
De overwaarde op uw woning is het verschil tussen de marktwaarde (verkoopprijs) van uw woning en de hoogte van de hypotheek waarmee de woning is belast. De verkoopwinst.
Wat betekent onderwater staan?
Uw woning staat 'onder water' als de hypotheek waarmee de woning belast is hoger is dan de marktwaarde (verkoopprijs) van uw woning. Indien je op zo'n moment uw woning verkoopt houdt je een restschuld over omdat je met de verkoopopbrengst uw hypotheek niet volledig kunt aflossen.

Hulp nodig?

Bel ons of maak een gratis afspraak met een adviseur

Begrijp je iets niet of kom je er alleen niet uit? Bel ons op 088 5570200. Onze adviseurs helpen je dan verder op weg. Toch liever je hypotheek samen afsluiten?

GRATIS ORIENTATIEGESPREK 
Met advies je hypotheek afsluiten?

Wij kunnen ons goed voorstellen dat je hypotheek samen met een expert naar wilt kijken om er zeker van te zijn dat je de beste keuze maakt en alles tot in de puntjes geregeld wordt.

AFSLUITEN MET EEN ADVISEUR 
Hulp nodig?

Heb je nog vragen over het zelf afsluiten van je hypotheek bij Hetkangewoon? Bel ons op: 088 5570200 Onze medewerkers helpen je verder op weg. Of laat een berichtje achter op onze contactpagina.

NEEM CONTACT OP